Statens Indkøb reagerer på hacking af mobilsvarere

17-08-2011

På baggrund af den seneste uges debat i medierne om hacking af mobilsvarere har Statens Indkøb anmodet Telenor, nuværende leverandør på Telefoniaftalen, om en redegørelse for mulighederne for at beskytte sin mobilsvarer mod uberettiget hacking.

I henhold til nye regler om informationssikkerhed i telesektoren har IT- og Telestyrelsen desuden bedt alle teleselskaberne om en redegørelse for, hvad de vil gøre for at informere deres kunder om risikoen for uberettiget hacking. De nye regler pålægger desuden teleselskaberne at sikre, at kundernes personoplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab eller bliver misbrugt.