Teknisk dialog vedrørende eventuelt udbud af tablets udskydes til maj 2014

08-04-2014

Som led i at forberede udbuddene i niende fase af Statens Indkøbsprogram er det besluttet at gennemføre en teknisk dialog med markedet, jf. tidligere nyhed om udbud i niende fase af Statens Indkøbsprogram: www.statensindkob.dk/Udbud.

Den tekniske dialog for det eventuelle udbud af tablets udskydes til maj 2014.

Fristen for, at virksomheder, som har interesse i at deltage i dialogen, kan sende anmodning om deltagelse udskydes som følge af ovenstående også. Virksomheder kan således sende anmodninger om deltagelse i den tekniske dialog til Udbudskonsulent Søren Østergaard Pedersen (spe@modst.dk) indtil den 25. april 2014.

Det ses gerne, at virksomhederne ved en anmodning om deltagelse vedlægger en kort beskrivelse af virksomheden i relation til de ovennævnte forhold, der vil kunne bruges ved udvælgelsen. Moderniseringsstyrelsen forbeholder sig retten til at anmode virksomhederne om at fremsende yderligere relevante virksomhedsoplysninger til brug for en eventuel udvælgelse af, hvem der vil blive indkaldt til dialogmøde.