Tildeling af kontrakter på Standard-hotelaftalen

21-11-2014

Tildeling af kontrakter på Standard-hotelaftalen
Staten har tildelt 101 kontrakter på en ny indkøbsaftale for hotelophold i Danmark (Standard-hotelaftalen).
Aftalen er forpligtende for staten.

Aftalen træder i kraft 1. januar 2015 og er gældende indtil 31. december 2016 med mulighed for forlængelser frem til 31. december 2018.

Visse selvejende institutioner mv., Danmarks Nationalbank, Folketinget, Færøernes Hjemmestyre og Grønlands Selvstyre vil også frivilligt kunne gøre brug af aftalerne.

Der er indgået fire geografiske delaftaler, som dækker hvert sit geografiske område i Danmark, herunder henholdsvis Nordlig del af Jylland, Sydlig del af Jylland og Fyn, Sjælland, Lolland og Falster (minus København og Frederiksberg) og København og Frederiksberg.

Priser og kontraktvilkår vil blive gjort tilgængelige på www.statensindkob.dk i et elektronisk bestillingssystem snarest muligt. Bemærk, at dette kræver login til hjemmesiden, som der kan anmodes om her.

Aflysning af delaftale 5, Bornholm
Der blev tillige udbudt en delaftale for Bornholm (delaftale 5). Delaftale 5 aflyses imidlertid, da Moderniseringsstyrelsen kun har modtaget 2 tilbud på delaftalen, og der blev efterspurgt 7 hoteller på Bornholm. Der er således ikke opnået den ønskede kapacitet og den ønskede konkurrence om at blive leverandør på rammekontrakten.