Udbud af hotelophold i Danmark - Standard-hotelaftalen

30-06-2014

Moderniseringsstyrelsen har igangsat et offentligt udbud af hotelophold i Danmark – Standard-hotelaftalen. Læs den tilknyttede annoncering her.

Standard-hotelaftalen vedrører øvrige køb af hotelophold i Danmark.

Udbuddet vil munde ud i en række fællesstatslige indkøbsaftaler, som Moderniseringsstyrelsen indgår på vegne af hele staten, og som vil træde i kraft 1. januar 2015.

Afgivelse af tilbud vil alene kunne ske elektronisk. Læs mere her.

Tilbudsfrist er den 15. september 2014 kl. 12.00.

Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Orienteringsmøder
Den 12. august 2014 kl. 12:00 vil der – forudsat Moderniseringsstyrelsen modtager tilmeldinger fra minimum 10 potentielle tilbudsgivere til orienteringsmødet 7 kalenderdage før afholdelsen af mødet - blive afholdt et orienteringsmøde i Viborg. Mødet foregår i Statens Administration, Klosterparken 16, 8800 Viborg. Henvendelse ved deltagelse i orienteringsmødet sker i Statens Administrations reception.

Der vil den 14. august 2014 kl. 12:00 blive afholdt et orienteringsmøde i København. Mødet foregår hos Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K. Henvendelse ved deltagelse i orienteringsmødet sker i Moderniseringsstyrelsens reception.