Udbud af hotelophold i Danmark - Plus-hotelaftalen

30-06-2014

Moderniseringsstyrelsen har igangsat et offentligt udbud af hotelophold i Danmark – Plus-hotelaftalen. Læs den tilknyttede annoncering her.

Plus-hotelaftalen vedrører indkøb af hotelophold i Danmark, hvor særlige hensyn til repræsentation eller sikkerhed gør sig gældende.

Udbuddet vil munde ud i en række fællesstatslige indkøbsaftaler, som Moderniseringsstyrelsen indgår på vegne af hele staten, og som vil træde i kraft 1. januar 2015.

Afgivelse af tilbud vil alene kunne ske elektronisk. Læs mere her.

Tilbudsfrist er den 15. september 2014 kl. 12.00.

Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Orienteringsmøde
Der vil den 14. august 2014 kl. 10:00 blive afholdt et orienteringsmøde i København. Mødet foregår hos Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K. Henvendelse ved deltagelse i orienteringsmødet sker i Moderniseringsstyrelsens reception.

På mødet vil Moderniseringsstyrelsen orientere om udbudsforretningen og proceduren herfor vedrørende udbuddet. Læs mere herom i udbudsbetingelserne.