Udbud af konferencefaciliteter

01-07-2013

Moderniseringsstyrelsen gennemfører i efteråret 2013 et offentligt udbud af konferencefaciliteter.

 

Udbuddet vil munde ud i en række fællesstatslige indkøbsaftaler, som Moderniseringsstyrelsen indgår på vegne af hele staten, og som vil træde i kraft 1. januar 2014.

Der er ikke tale om et EU-udbud, da ydelserne er omfattet af udbudsdirektivets bilag II B, og staten er således ikke bundet af procedurereglerne i udbudsdirektivet ved gennemførelsen af udbuddet.

Udbudsmaterialet forventes offentliggjort ultimo august på hjemmesiden www.statensindkob.dk under menupunktet ”Udbud”.  Afgivelse af tilbud vil alene kunne ske elektronisk. 

Offentliggørelsen af udbudsmaterialet vil blive annonceret både på hjemmesiden www.statensindkob.dk og i de samme medier som denne annonce.

Der henstilles til, at eventuelle spørgsmål i videst muligt omfang først rettes til Moderniseringsstyrelsen, når udbudsmaterialet er offentligt tilgængeligt