Udbud af rammeaftale vedrørende kontor- og kantinemøbler, inventar, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Møbel-aftalen)

06-06-2016

Moderniseringsstyrelsen har udsendt bekendtgørelse om udbud af Rammeaftale vedrørende indkøb af kontor- og kantinemøbler, inventar, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Møbel-aftalen).
 
Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud.
 
Der afholdes et orienteringsmøde vedrørende prækvalifikation, herunder udfyldelsen af ESPD'et torsdag den 16. juni 2016, kl. 14.00 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1017 København K.
 
Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes potentielle ansøgere senest to arbejdsdage inden mødet meddele, pr. mail til moebler@modst.dk, hvorvidt de agter at deltage i orienteringsmødet og med hvilke antal deltagere (antal deltagere bedes begrænset til maksimalt tre).
 
Udbudsmaterialet er offentligt tilgængeligt og afgivelse af anmodning om prækvalifikation skal ske elektronisk. Læs mere her https://www.ethics.dk/asp5/qualify/oes_0201_20160504.nsf/dspleafs/dawelcome?OpenDocument.
 
Frist for afgivelse af anmodning om prækvalifikation er tirsdag den 5. juli 2016 kl. 13.00.
 
Udbudsbekendtgørelsen med et midlertidigt referencenummer i EUT: 20160603-005751 (16-206441-001) kan findes på https://www.ethics.dk/asp5/qualify/oes_0201_20160504.nsf/dspleafs/dawelcome?OpenDocument.
 
Udbudsbekendtgørelsen med et midlertidigt nummer 20160603-005751 (16-206441-001) er nu offentliggjort på
med følgende EUT nummer: 2016/S 109-194198.

Forud for denne udbudsforretning er der gennemført en markedsdialog. Læs det sammenfattende notat her (pdf).