Udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af medieovervågning

21-12-2016

Moderniseringsstyrelsen har udsendt bekendtgørelse om udbud af Rammeaftale vedrørende indkøb af medieovervågning.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.

Der afholdes orienteringsmøde vedrørende udbuddet, herunder udfyldelsen af ESPD'et, onsdag den 4. januar 2017, kl. 12.30 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1301 København K.

Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes potentielle tilbudsgivere senest to arbejdsdage inden mødet meddele, pr. mail til: medieovervaagningsudbud@modst.dk om man påtænker at deltage, så Moderniseringsstyrelsen kan danne sig et overblik over antallet af deltagere. Hver potentiel tilbudsgiver kan deltage med op til tre deltagere.

Udbudsmaterialet er offentligt tilgængeligt og tilbudsafgivelse skal ske elektronisk. Læs mere her: https://www.ethics.dk/asp5/tender/oes_0111_20161116.nsf

Frist for indgivelse af tilbud er tirsdag den 24. januar 2017 kl. 10.00.