Udbud af rammeaftale vedrørende AIA/ADK (alarm- og adgangssystemer)

29-08-2016

Moderniseringsstyrelsen har udsendt bekendtgørelse om udbud af Rammeaftale vedrørende AIA/ADK (AIA/ADK-aftalen).

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.

Der afholdes orienteringsmøde vedrørende udbuddet, herunder udfyldelsen af ESPD’et, mandag den 5. september 2016 kl. 13.00 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1301 København K.
Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes potentielle tilbudsgivere senest to arbejdsdage inden mødet meddele, pr. mail til: maela@modst.dk om man påtænker at deltage, så Moderniseringsstyrelsen kan danne sig et overblik over antallet af deltagere. Hver potentiel tilbudsgiver kan deltage med op til tre deltagere.

Udbudsmaterialet er offentligt tilgængeligt og tilbudsafgivelse skal ske elektronisk. Læs mere her: https://www.ethics.dk/asp5/tender/oes_3101_20160621.nsf
Frist for indgivelse af tilbud er tirsdag den 27. september 2016 kl. 12.00.

Udbudsbekendtgørelsen med et midlertidigt referencenummer i EUT: 20160826-005665 (16-319641-001) kan findes på https://www.ethics.dk/asp5/tender/OES_3101_20160621.nsf

Udbudsbekendtgørelsen med et midlertidigt nummer 20160826-005665 (16-319641-001) er nu offentliggjort på http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300354-2016:TEXT:DA:HTML med følgende EUT nummer: 2016/S 167-300354.

Forud for denne udbudsretning er der gennemført en markedsdialog. Læs det sammenfattende notat her (pdf).