Udbud af rammeaftale vedrørende kontorartikler

08-08-2016

Moderniseringsstyrelsen har udsendt bekendtgørelse om udbud af Rammeaftale vedrørende kontorartikler (kontorartikelaftalen).

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.

Der afholdes orienteringsmøde vedrørende udbuddet, herunder udfyldelsen af ESPD’et torsdag den 18. august 2016 kl. 10.00 hos
Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1301 København K. Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes potentielle tilbudsgivere senest to arbejdsdage inden mødet meddele, pr. mail til: helha@modst.dk om man påtænker at deltage, så Moderniseringsstyrelsen kan danne sig et overblik over antallet af deltagere. Hver potentiel tilbudsgiver kan deltage med op til tre deltagere.

Udbudsmaterialet er offentligt tilgængeligt og tilbudsafgivelse skal ske elektronisk. Læs mere her: https://www.ethics.dk/asp5/tender/oes_0402_20160606.nsf/dspleafs/dawelcome?OpenDocument&menu=MenuAdjustGuidances

Frist for indgivelse af tilbud er fredag den 9. september 2016 kl. 12.00.

Læs den tilknyttede udbudsbekendtgørelse: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270871-2016:TEXT:DA:HTML

Forud for denne udbudsretning er der gennemført en markedsdialog. Læs det sammenfattende notat her (pdf).