Udbud af rammeaftale vedrørende netværkskomponenter tilbehør samt tilknyttede serviceydelser

01-07-2016

Moderniseringsstyrelsen har udsendt bekendtgørelse om udbud af Rammeaftale vedrørende netværkskomponenter, tilbehør samt tilknyttede serviceydelser. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud.
 
Der afholdes et orienteringsmøde vedrørende prækvalifikation, herunder udfyldelsen af ESPD'et mandag den 8. august 2016, kl. 14.00 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1301 København K.
 
Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes potentielle ansøgere senest to arbejdsdage inden mødet meddele, pr. mail til netvaerkskomponenter@modst.dk, hvorvidt de agter at deltage i orienteringsmødet og med hvilke antal deltagere (antal deltagere bedes begrænset til maksimalt tre).
 
Udbudsmaterialet er offentligt tilgængeligt og afgivelse af anmodning om prækvalifikation skal ske elektronisk. Læs mere her
https://www.ethics.dk/asp5/qualify/oes_0110_20160504.nsf/dspleafs/dawelcome?OpenDocument
 
Frist for afgivelse af anmodning om prækvalifikation er mandag den 22. august 2016 kl. 12.00.
 
Udbudsbekendtgørelsen med et midlertidigt referencenummer i EUT: : 20160629-005932 (16-240901-001) kan findes på
https://www.ethics.dk/asp5/qualify/oes_0110_20160504.nsf/dspleafs/datendernotice?OpenDocument

Udbudsbekendtgørelsen (midlertidigt referencenummer i EUT: : 20160629-005932 (16-240901-001)) er nu offentliggjort i TED på http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224975-2016:TEXT:DA:HTML og tildelt følgende EUT nummer 2016/S 126-224975.

Forud for denne udbudsforretning er der gennemført en markedsdialog. Læs det sammenfattende notat her (pdf).