Udbud af rammeaftale vedrørende rengørings og forbrugsartikler

02-06-2016

Moderniseringsstyrelsen har udsendt bekendtgørelse om udbud af Rammeaftale vedrørende rengørings- og forbrugsartikler (rengørings- og forbrugsartikelaftalen).

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.

Der afholdes orienteringsmøde vedrørende udbuddet, herunder udfyldelsen af ESPD’et  tirsdag den 14. juni 2016 kl. 14.00 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1017 København K. Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes potentielle tilbudsgivere senest to arbejdsdage inden mødet meddele, pr. mail til: helha@modst.dk om man påtænker at deltage, så Moderniseringsstyrelsen kan danne sig et overblik over antallet af deltagere. Hver potentiel tilbudsgiver kan deltage med op til 3 deltagere.  

Udbudsmaterialet er offentligt tilgængeligt og tilbudsafgivelse skal ske elektronisk. Læs mere her: https://www.ethics.dk/asp5/tender/oes_1903_20160504.nsf/dspleafs/dawelcome?OpenDocument
Frist for indgivelse af tilbud er fredag den 1. juli 2016 kl. 15.00.

Læs den tilknyttede udbudsbekendtgørelse
 
Forud for denne udbudsforretning er der gennemført en markedsdialog. Læs det sammenfattende notat her (pdf).