Udbud af rammekontrakt vedrørende AV-udstyr

02-07-2013

Moderniseringsstyrelsen ved Statens Indkøb har udsendt bekendtgørelse om udbud af rammekontrakt vedrørende AV-udstyr og tilknyttede serviceydelser (AV-aftalen).

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvormed potentielle tilbudsgivere skal anmode om prækvalifikation.

Der afholdes orienteringsmøde om prækvalifikationen tirsdag den 2. august 2013 kl. 12.30 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1301 København K.

Ansøgning om prækvalifikation til udbuddet skal ske elektronisk. Læs mere her.

Frist for indgivelse af prækvalifikationsanmodning er tirsdag den 13. august 2013 kl. 12.00.