Udbud af rammekontrakt vedrørende datakommunikationstjenester, tilbehør, tilknyttede serviceydelser mv. (datakommunikationsaftalen)

27-02-2015

Moderniseringsstyrelsen har udsendt bekendtgørelse om udbud af rammekontrakt vedrørende datakommunikationstjenester, tilbehør, tilknyttede serviceydelser mv. (datakommunikationsaftalen).

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvormed potentielle ansøgere skal anmode om prækvalifikation.

Der afholdes orienteringsmøde om prækvalifikationen onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1301 København K. Tilmelding til mødet er ikke nødvendig.

Ansøgning om prækvalifikation til udbuddet skal ske elektronisk. Læs mere her.

Frist for indgivelse af prækvalifikationsanmodning er tirsdag den 31. marts 2015 kl. 12.00.

Læs det sammenfattende notat om teknisk dialog.