Udbud af rammekontrakt vedrørende forbrugsstoffer og datatilbehør

02-05-2014

Moderniseringsstyrelsen har udsendt bekendtgørelse om udbud af rammekontrakt vedrørende forbrugsstoffer og datatilbehør (forbrugsstoffer og datatilbehørs-aftalen).

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvormed potentielle ansøgere skal anmode om prækvalifikation.

Der afholdes orienteringsmøde om prækvalifikationen tirsdag den 13. maj 2014 kl. 11.00 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1301 København K. Tilmelding til mødet er ikke nødvendig.

Ansøgning om prækvalifikation til udbuddet skal ske elektronisk. Læs mere her.

Frist for indgivelse af prækvalifikationsanmodning er tirsdag den 3. juni 2014 kl. 12.00.

Læs den tilknyttede udbudsbekendtgørelse for forbrugsstoffer og datatilbehør.

Læs det sammenfattende notat om teknisk dialog.