Udbud af rammekontrakt vedrørende indkøb af projektledelseskurser

05-11-2014

Moderniseringsstyrelsen har udsendt bekendtgørelse om udbud af rammekontrakt vedrørende indkøb af projektledelseskurser.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvormed potentielle tilbudsgivere skal anmode om prækvalifikation.

Der afholdes orienteringsmøde om prækvalifikationen mandag den 17. november 2014 kl. 10.00 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1017 København K. Tilmelding til mødet er ikke nødvendig.

Ansøgning om prækvalifikation til udbuddet skal ske elektronisk. Læs mere her.

Frist for indgivelse af prækvalifikationsanmodning er fredag den 5. december 2014 kl. 12.00.

Læs den tilknyttede udbudsbekendtgørelse for projektledelseskurser.