Udbud af rammekontrakt vedrørende indkøb af trykkeri-, kopi- og printydelser

20-06-2014

Moderniseringsstyrelsen har udsendt bekendtgørelse om udbud af rammekontrakt vedrørende indkøb af trykkeri-, kopi- og printydelser (Trykkeriaftalen).

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvormed potentielle tilbudsgivere skal anmode om prækvalifikation.

Der afholdes orienteringsmøde om prækvalifikationen tirsdag den 12. august 2014 kl. 13.00 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1017 København K. Tilmelding til mødet er ikke nødvendig.

Ansøgning om prækvalifikation til udbuddet skal ske elektronisk. Læs mere her.

Frist for indgivelse af prækvalifikationsanmodning er onsdag den 20. august 2014 kl. 12.00.

Læs den tilknyttede udbudsbekendtgørelse for trykkeri-, kopi- og printydelser.