Udbud af rammekontrakt vedrørende kontorartikler

05-09-2012

Moderniseringsstyrelsen ved Statens Indkøb har udsendt udbudsbekendtgørelse om udbud af rammekontrakt vedrørende bestilling og levering af kontorartikler og tilknyttede serviceydelser (Kontorartikelaftalen).

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvormed potentielle tilbudsgivere skal anmode om prækvalifikation.

Der afholdes orienteringsmøde om prækvalifikationen mandag d. 17. september 2012 kl. 10.30 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1017 København K.

Ansøgning om prækvalifikation til udbuddet skal ske elektronisk. Læs mere her. Frist for indgivelse af prækvalifikationsanmodning er fredag den 8. oktober 2012 kl. 12.00.