Udbud af rammekontrakt vedrørende multifunktionsmaskiner

25-06-2013

Moderniseringsstyrelsen ved Statens Indkøb har udsendt bekendtgørelse om udbud af rammekontrakt vedrørende indkøb af multifunktionsmaskiner, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (multifunktionsmaskine-aftalen). 

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvormed potentielle tilbudsgivere skal anmode om prækvalifikation. 

Der afholdes orienteringsmøde om prækvalifikationen fredag den 28. juni 2013 kl. 13.00 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1301 København K. 

Ansøgning om prækvalifikation til udbuddet skal ske elektronisk. Læs mere her

Frist for indgivelse af prækvalifikationsanmodning er mandag den 12. august 2013 kl. 12.00.