Udbud af rammekontrakt vedrørende netværkskomponenter

28-06-2012

Moderniseringsstyrelsen ved Statens Indkøb har udsendt bekendtgørelse om udbud af rammekontrakt vedrørende levering af netværkskomponenter, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (netværkskomponentaftalen).

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvormed potentielle tilbudsgivere skal anmode om prækvalifikation.

Der afholdes orienteringsmøde om prækvalifikationen onsdag d. 8. august 2012 kl. 10.00 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1301 København K.

Ansøgning om prækvalifikation til udbuddet skal ske elektronisk. Læs mere her. Frist for indgivelse af prækvalifikationsanmodning er tirsdag den 16. august 2012 kl. 12.00.