Udbud af rammekontrakt vedrørende telefoni

24-05-2013

Moderniseringsstyrelsen ved Statens Indkøb har udsendt bekendtgørelse om udbud af rammekontrakt vedrørende indkøb af telefoni, mobilt bredbånd, mobilterminaler, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (telefoniaftalen).

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvormed potentielle tilbudsgivere skal anmode om prækvalifikation.

Der afholdes orienteringsmøde om prækvalifikationen torsdag d. 13. juni 2013 kl. 12.00 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1301 København K.

Ansøgning om prækvalifikation til udbuddet skal ske elektronisk. Læs mere her.
Frist for indgivelse af prækvalifikationsanmodning er tirsdag den 25. juni 2013 kl. 12.00.