Udbud af rammekontrakt vedrørende stationære og bærbare computere, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (computeraftalen)

30-04-2015

Moderniseringsstyrelsen har udsendt bekendtgørelse om udbud af rammekontrakt vedrørende stationære og bærbare computere, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (computeraftalen).

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvormed potentielle ansøgere skal anmode om prækvalifikation.

Der afholdes orienteringsmøde om prækvalifikationen onsdag den 13. maj 2015 kl. 13.00 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1301 København K. Tilmelding til mødet er ikke nødvendig.

Ansøgning om prækvalifikation til udbuddet skal ske elektronisk. Læs mere her.

Frist for indgivelse af prækvalifikationsanmodning er tirsdag den 2. juni 2015 kl. 12.00.

Læs den tilknyttede udbudsbekendtgørelse.

Læs det sammenfattende notat om teknisk dialog (pdf).