Udbud af rammekontrakt vedrørende flytteydelser

28-06-2012

Moderniseringsstyrelsen ved Statens Indkøb har udsendt udbudsbekendtgørelse for udbud af rammekontrakt vedrørende indkøb af flytteydelser (Flytteaftalen).

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvormed potentielle tilbudsgivere skal anmode om prækvalifikation.

Der afholdes orienteringsmøde om prækvalifikationen tirsdag d. 14. august 2012 kl. 9.30 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1017 København K.

Ansøgning om prækvalifikation til udbuddet skal ske elektronisk. Læs mere her. Frist for indgivelse af prækvalifikationsanmodning er tirsdag den 21. august 2012 kl. 12.00.