Udbud af rammekontrakt vedrørende rengøring (rengøringsaftalen)

26-06-2015

Moderniseringsstyrelsen har udsendt bekendtgørelse om udbud af rammekontrakt vedrørende rengøring (rengøringsaftalen).

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvormed potentielle ansøgere skal anmode om prækvalifikation.

Der afholdes orienteringsmøde om prækvalifikationen tirsdag den 11. august 2015 kl. 13.00 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1301 København K. Tilmelding til mødet er ikke nødvendig.

Ansøgning om prækvalifikation til udbuddet skal ske elektronisk. Læs mere her.

Frist for indgivelse af prækvalifikationsanmodning er mandag den 24. august 2015 kl. 12.00.

Læs den tilknyttede udbudsbekendtgørelse.

Læs det sammenfattende notat om teknisk dialog.