Udbud af rammekontrakt vedrørende servere, tilhørende storageløsninger, tilbehør og tilknyttede tjenesteydelser (serveraftalen)

29-06-2015

Moderniseringsstyrelsen har udsendt bekendtgørelse om udbud af rammekontrakt vedrørende servere, tilhørende storageløsninger, tilbehør og tilknyttede tjenesteydelser (serveraftalen).

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvormed potentielle ansøgere skal anmode om prækvalifikation.

Der afholdes orienteringsmøde om prækvalifikationen tirsdag den 11. august 2015 kl. 10.00 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1301 København K. Tilmelding til mødet er ikke nødvendig.

Ansøgning om prækvalifikation til udbuddet skal ske elektronisk. Læs mere her.

Frist for indgivelse af prækvalifikationsanmodning er torsdag den 20. august 2015 kl. 12.00.

Læs den tilknyttede udbudsbekendtgørelse.