Udbud af rejsebureauydelser

19-08-2013

Moderniseringsstyrelsen ved Statens Indkøb har udsendt bekendtgørelse om udbud af rammekontrakt vedrørende rejsebureauydelser.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvormed potentielle tilbudsgivere skal anmode om prækvalifikation.

Der afholdes orienteringsmøde om prækvalifikationen torsdag den 5. september 2013 kl. 13.00 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1301 København K.

Ansøgning om prækvalifikation til udbuddet skal ske elektronisk. Læs mere her.

Frist for indgivelse af prækvalifikationsanmodning er fredag den 20. september 2013 kl. 13.00.