Udbud af sikkerhedssoftware

10-09-2013

Moderniseringsstyrelsen ved Statens Indkøb har udsendt bekendtgørelse om udbud af kontrakt om sikkerhedssoftware.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvormed potentielle tilbudsgivere skal anmode om prækvalifikation.

Der afholdes orienteringsmøde om prækvalifikationen tirsdag den 24. september 2013 kl. 10.00 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1301 København K.

Ansøgning om prækvalifikation til udbuddet skal ske elektronisk. Læs mere her.

Frist for indgivelse af prækvalifikationsanmodning er fredag den 11. oktober 2013 kl. 12.00.