Udbud af statens Plushotelaftale aflyses

18-11-2014

Moderniseringsstyrelsen har som led i 9. fase af Statens Indkøbsprogram udbudt to Rammekontrakter vedrørende hotelophold i Danmark:

  • Plus-hotelaftalen, der omfatter hotelophold, hvor særlige hensyn til repræsentation og/eller sikkerhed gør sig gældende.
  • Standard-hotelaftalen, der omfatter alle øvrige hotelophold.

Baggrund for aflysningen
Ved tilbudsfristen den 15. september 2014 havde 25 virksomheder afgivet tilbud på Plus-hotelaftalen. Flere af tilbuddene var ukonditionsmæssige.

Dette medførte, at antallet af konditionsmæssige tilbud på 3 ud af de 4 udbudte delaftaler svarede til antallet af efterspurgte hoteller. Samtidig var Moderniseringsstyrelsen på baggrund af det i tilbuddene anførte ikke betrygget i, at de tilbudte hoteller i tilstrækkelig grad ville kunne dække behovene i forhold til repræsentation og sikkerhed.

Moderniseringsstyrelsen har således ikke opnået den ønskede opfyldelse af statens behov inden for Plus-hotelophold og den ønskede konkurrence om at blive leverandør på Rammekontrakten, hvorfor Moderniseringsstyrelsen har fundet det mest hensigtsmæssigt at aflyse udbuddet.