Udbud i ellevte fase af Statens Indkøbsprogram

07-01-2016

Den danske stat v/Moderniseringsstyrelsen sender i løbet af 2016 rammekontrakter i udbud inden for følgende indkøbsområder:

  • Kontormøbler (EU-udbud)
  • Netværkskomponenter (EU-udbud)
  • Rengørings – og forbrugsartikler (EU-udbud)
  • Flytteydelser (EU-udbud)
  • Kontorartikler (EU-udbud)
  • Kontrolcentral (EU-udbud)
  • AIA-anlæg (EU-udbud)

Rammekontrakterne udbydes med henblik på at standardisere og koordinere større fællesstatslige indkøb. De statslige myndigheder er endvidere forpligtede til at anvende rammekontrakterne, når de køber varer og tjenesteydelser, som er omfattede af de pågældende aftaler.

Udbudsbekendtgørelser vedrørende de ovenstående indkøbsområder forventes offentliggjort i perioden maj- juli 2016. Udbudsforretningerne forventes gennemført med henblik på kontraktstart 1. januar 2017.

I forbindelse med genudbuddet af Kontrolcentral og udbud af AIA-anlæg lægges der som udgangspunkt op til, at de to kontrakter udbydes samlet for at realisere positive synergieffekter.

Du kan læs mere om udbuddene her.