Udbud i niende fase af Statens Indkøbsprogram

04-03-2014

Moderniseringsstyrelsen sender i løbet af 2014 rammekontrakter i udbud inden for følgende indkøbsområder:

  • Papir i ark (EU-udbud)
  • Forbrugsstoffer og datatilbehør (EU-udbud)
  • Trykkeri-, kopi- og printydelser (EU-udbud)
  • Sikkerhedsprogrammel til mobile enheder (EU-udbud)
  • Hotelophold i Danmark

Rammekontrakterne udbydes med henblik på at standardisere og koordinere større fællesstatslige indkøb. De statslige myndigheder er endvidere forpligtede til at anvende rammekontrakterne, når de køber varer og tjenesteydelser, som er omfattede af de pågældende aftaler.

Udbudsbekendtgørelser forventes offentliggjort i perioden maj - juni 2014. Udbudsforretningerne forventes gennemført med henblik på kontraktstart 1. januar 2015.

Rammekontrakternes kontraktperiode forventes at være fire år inklusive eventuelle optioner på forlængelse.

I forbindelse med Moderniseringsstyrelsens indledende analyse af mulige udbudsområder i niende fase er det endvidere besluttet at undersøge mulighederne ved et udbud af tablets. Det bemærkes, at der endnu ikke er truffet endelig beslutning om gennemførelse af udbud for tablets.

Læs nærmere her.