Udbud i ottende fase af Statens Indkøbsprogram

02-05-2013

Statens Indkøb i Moderniseringsstyrelsen sender i løbet af 2013 rammekontrakter i udbud inden for følgende indkøbsområder:

  • Kontormaskiner - printere og multifunktionsmaskiner (EU-udbud)
  • Telefoni og mobilt bredbånd (EU-udbud)
  • Hjemmearbejdspladser (EU-udbud)
  • AV-materiel (EU-udbud)
  • Konferencefaciliteter
  • Rejsebureauydelser

Rammekontrakterne udbydes med henblik på at standardisere og koordinere større fællesstatslige indkøb. De statslige myndigheder er endvidere forpligtet til at anvende rammekontrakterne, når de køber varer og tjenesteydelser, som er omfattet af de pågældende aftaler.

Udbudsbekendtgørelser forventes offentliggjort i perioden maj - august 2013. Udbuddene skal resultere i indkøbsaftaler, der træder i kraft den 1. januar 2014. Dog forventes Rejsebureauydelser først at træde i kraft den 1. marts 2014.

Rammekontrakternes kontraktperiode forventes at være fire år inklusive eventuelle optioner på forlængelse.

Udover ovennævnte rammekontrakter udbydes ligeledes statens indkøb af sikkerhedsprogrammel i form af en site-licens.