Udbud i tiende fase af Statens Indkøbsprogram

28-01-2015

Den danske stat v/Moderniseringsstyrelsen sender i løbet af 2015 rammekontrakter i udbud inden for følgende indkøbsområder: 

  • Datakommunikation (EU-udbud) 
  • Computere (EU-udbud) 
  • Servere (EU-udbud)
  • Storage (EU-udbud)

Rammekontrakterne udbydes med henblik på at standardisere og koordinere større fællesstatslige indkøb. De statslige myndigheder er endvidere forpligtede til at anvende rammekontrakterne, når de køber varer og tjenesteydelser, som er omfattede af de pågældende aftaler.

Udbudsbekendtgørelser vedrørende de ovenstående indkøbsområder forventes offentliggjort i perioden ultimo februar - maj 2015. Udbudsforretningerne forventes gennemført med henblik på kontraktstart 1. januar 2016.

Som led i tiende faste af Statens Indkøbsprogram foretager Moderniseringsstyrelsen endvidere en foranalyse af facility management ydelser. Genudbud af rengøring-, vagt- og kontrolcentralydelser indgår i denne foranalyse. Det bemærkes, at der endnu ikke er truffet endelig beslutning om, hvordan der gennemføres udbud indenfor disse indkøbsområder.

Læs nærmere her.