Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse for FM-koncernudbud af tjenesteydelser til brug for effektiviseringsopgaver (FM Managementkonsulentaftalen)

22-01-2013

Finansministeriet ved Statens Indkøb har pr. 22. januar 2013 på www.statensindkob.dk offentliggjort udbudsbekendtgørelse vedrørende Finansministeriets rammeaftale om tjenesteydelser til brug for effektiviseringsopgaver. 

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvormed potentielle tilbudsgivere skal anmode om prækvalifikation.

Der afholdes orienteringsmøde om prækvalifikationen onsdag den 30. januar 2013 kl. 10.00-11.00 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1017 København K.

Ansøgning om prækvalifikation til udbuddet skal ske elektronisk. Læs mere her. 

Frist for indgivelse af prækvalifikationsanmodning er fredag den 22. februar 2013.


Kontaktpersoner
Søren Østergaard Pedersen og Rebecca Hoelgaard Preisler (FMManagementkonsulentudbud2013@modst.dk).