Udskydelse af frister for udbud af rammeaftale om udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider

12-10-2011

Statens Indkøb har udsendt berigtigelse til bekendtgørelse vedr. udbud af rammeaftale om udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider. Ændringen vedrører kontraktstart. Kontrakten forventes at løbe fra 1. februar 2012 (tidligere 1. januar 2012). Samtidig er fristen for anmodningen om prækvalifikation udskudt til 14. november 2011 kl. 12.00.

Se berigtigelse til bekendtgørelse her.