Vedrørende offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse for FM-koncernudbud af tjenesteydelser til brug for effektiviseringsopgaver (FM Managementkonsulentaftalen)

28-01-2013

På grund af en beklagelig teknisk fejl blev udbudsbekendtgørelsen vedrørende Finansministeriets rammeaftale om tjenesteydelser til brug for effektiviseringsopgaver ikke - som tidligere oplyst her på hjemmesiden – afsendt til offentliggørelse i TED-databasen den 22. januar 2013.

Udbudsbekendtgørelsen vedrørende Finansministeriets rammeaftale om tjenesteydelser til brug for effektiviseringsopgaver er i dag den 28. januar 2013 sendt til offentliggørelse i TED-databasen.

Der bemærkes, at der udelukkende er foretaget datoændringer i udbudsbekendtgørelsen. Orienteringsmøde om prækvalifikation er flyttet til onsdag den 6. februar 2013 kl. 10.00-11.00 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1017 København K.

Frist for indgivelse af prækvalifikationsanmodning er flyttet til torsdag den 28. februar 2013.

Ansøgning om prækvalifikation til udbuddet skal fortsat ske elektronisk. Læs mere her.


Kontaktpersoner
Søren Østergaard Pedersen og Rebecca Hoelgaard Preisler
(FMManagementkonsulentudbud2013@modst.dk)