Vedrørende udbud af konferencefaciliteter

13-11-2013

I Moderniseringsstyrelsens udbud af konferencefaciliteter har Moderniseringsstyrelsen modtaget rigtig mange tilbud. Moderniseringsstyrelsen er i gang med at foretage en grundig gennemgang af alle de indkomne tilbud, hvilket er en tidskrævende proces.  Moderniseringsstyrelsen kan derfor ikke efterkomme den forventede frist for tildeling den 8. november 2013, men vil hurtigst muligt og samtidigt underrette alle tilbudsgiverne om resultatet af tilbudsvurderingen. Underretningen vil tilgå tilbudsgiverne via e-mail.