Anmod om login til statensindkob.dk

Institutioner, der er berettigede til at anvende Statens Indkøbs aftaler, kan opnå login til statensindkob.dk.

Hvis du ønsker at få et login til statensindkob.dk, kan du sende en anmodning til statensindkob@modst.dk indeholdende følgende oplysninger:

  • Dit navn, stilling samt øvrige kontaktinformationer 
  • Navn og adresse på den institution, som du repræsenterer 
  • Om din institution er kommunal, regional, selvejende, statslig, tilknyttet Grønlands Selvstyre eller tilknyttet Færøernes Hjemmestyre.

Med et login kan du læse rammekontrakter, tilhørende kontraktbilag, priser mv.

Bemærk følgende:

  • Anmodningen skal foretages af den person, som ønsker login
  • Af hensyn til verificering skal anmodningen afsendes fra institutionens mailsystem

OBS! Login til statensindkob.dk kan ikke bruges til at logge på bestillingsapplikationen.

Vilkår for anvendelse af fortroligt materiale
Oplysninger, der ligger bag login-beskyttelsen, er i vid udstrækning af fortrolig kommerciel karakter. Login er dermed primært tiltænkt den indkøbsansvarlige ved institutionen.

Ved anmodning om og brug af login til siderne, forpligter brugeren sig til at behandle oplysningerne under hensyn til den fortrolige kommercielle karakter, herunder skal oplysningerne udelukkende bruges til at understøtte institutionens indkøb og må ikke videregives til 3. part.


Vedr. tilmelding til de statslige indkøbsaftaler (Ethics)
Brugernavn og password til statensindkob.dk kan ikke bruges i forbindelse med frivillige institutioners tilmelding til de statslige indkøbsaftaler. Tilmelding til de statslige indkøbsaftaler foregår via et eksternt system, Ethics. Læs mere om tilmelding til Statens Indkøbs aftaler.


Fejl ved login
Hvis der er fejl ved login, kan du ligeledes sende en mail til statensindkob@modst.dk, og vi vil forsøge at løse problemet hurtigst muligt.