Om Statens Indkøb, Moderniseringsstyrelsen

Baggrund for Statens Indkøb, Moderniseringsstyrelsen
Statens Indkøbsprogram blev oprettet i 2006 på baggrund af en undersøgelse, der viste et betydeligt forbedringspotentiale ved at effektivisere det statslige indkøb. Statens Indkøbsprogram varetages af Statens Indkøb i Moderniseringsstyrelsen. Statens Indkøbs primære opgave er at effektivisere dele af det fællesstatslige indkøb. Det fællesstatslige indkøb vedrører indkøb af varer og tjenesteydelser, der bruges af alle institutioner på tværs af ministerområder. Det inkluderer eksempelvis kuglepenne, computere, vagtservice, rengøring mv.

Udover at effektivisere det statslige indkøb er de fællesstatslige aftaler desuden indgået under hensyntagen til relevante krav til arbejdstagerforhold, miljøhensyn, energieffektivitet, samfundsansvar (CSR) mv. Miljø- og energikravene til produkterne er blandt andet udformet med udgangspunktet i EU´s retningslinjer for offentlige grønne indkøb.

De statslige institutioner er i henhold til cirkulære om indkøb i staten forpligtet til at anvende de centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler. Selvejende institutioner, kommuner og regioner har mulighed for at tilmelde sig og anvende aftalerne på frivillig basis.

Statens Indkøbs organisering
Statens Indkøb i Moderniseringsstyrelsen består af to kontorer: Statens Indkøb – policy, udbud og jura og Statens Indkøb – compliance og kontraktstyring. Opgaverne fordeler sig således mellem de to kontorer:

Statens Indkøb – policy, udbud og jura

Kontorchef Jakob Lynge Lind 

  • Policyopgaver i tilknytning til offentligt indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse 
  • Gennemføre udbud og genudbud af de fællesstatslige rammeaftaler 
  • Opgaver relateret til ejerskabet af SKI 
  • Juridisk support til koncernen vedrørende udbud 
Statens Indkøb – compliance og kontraktstyring

Kontorchef Anders Peter Tuxen 
  • Varetage kontraktstyring af de fællesstatslige indkøbsaftaler 
  • Sikring af compliance på indkøbsområdet 
  • Indkøbsrapportering
  • Kammeradvokatordningen 
  • Datakvalitet på indkøbsområdet