Mindre virksomheder som leverandør

Nye udbud bliver, hvor det er relevant, opdelt i delaftaler for at sikre, at specialiserede små og mellemstore virksomheder har mulighed for at byde ind. Intentionen er at tilvejebringe et udbudsgrundlag, sådan at en virksomhed, som måske ikke kan løfte det samlede statslige indkøb, alligevel kan blive leverandør til staten, hvis den er konkurrencedygtig på sit område.


Simpel udbudsproces
Moderniseringsstyrelsen ønsker, at udbuddene er så enkle som mulige.

Små og mellemstore virksomheder opfatter ofte udbudsprocessen som svært tilgængelig og administrativ tung. Byrderne ved at deltage i de nye indkøbsaftaler bliver minimeret gennem brug af elektronisk udbud, hvor deltagelse kræver væsentligt færre ressourcer.

Det er desuden ikke et krav, at virksomheden skal kunne fremvise regnskaber for de seneste tre år.


Mulighed for at byde i konsortier
Det er tillige muligt også for små og mellemstore virksomheder at byde i et konsortium på alle opgaver, så de i samarbejde med andre virksomheder kan løfte de udbudte opgaver.