Q & A

På denne side kan du finde en række svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende Moderniseringsstyrelsens rammeaftaler. Er dit spørgsmål ikke blandt spørgsmålene på denne side, og kan du ikke finde et svar på hjemmesiden, er du velkommen til at skrive til Statens Indkøb i Moderniseringsstyrelsen på statensindkob@modst.dk med dit spørgsmål.

1. Hvem skal / må købe ind på Moderniseringsstyrelsens rammeaftaler?
Alle statslige institutioner er ifølge Indkøbscirkulæret forpligtede til at købe ind på aftalerne, når de skal købe produkter og ydelser som er omfattet af aftalerne. Mange selvejende institutioner er frivillige kunder, og kan købe ind på aftalen hvis de vil. På udvalgte aftaler er også kommuner og regioner frivillige kunder. Men, den frivillige kunde, (den selvejende institution, kommune eller region) skal være så kaldt part på aftalen for få lov at bruge aftalen. Hvem der er part på en aftale står i aftalens Kontraktbilag 3. 

2. Hvad betyder at statslige institutioner er forpligtede?
At alle statslige institutioner er forpligtede til at anvende Moderniseringsstyrelsens ramme aftaler.  Formålet er at sikre, at statslige kunder får adgang til indkøb af produkter og ydelser der opfylder kravet om almindelig god kvalitet inden for den pågældende branche til en attraktiv pris. Derudover afløfter Moderniseringsstyrelsen udbudspligten ved at indgå rammeaftaler på vegne af staten.  

3. Hvorfor kan jeg ikke se priserne og kontrakterne?
Aftalerne findes på en loginbeskyttet del af hjemmesiden, som kun kunder, det vil sige parter på aftalen, får adgang til. Hvis du er kunde, kan du anmode om login via hjemmesiden. 

4. Hvad kan jeg købe på aftalerne?
Produkt- og ydelsessortimenter fremgår under hver aftale. Du kan også læse Kontraktbilag 1B hvor der fremgår hvilke krav produkterne og ydelserne skal leve op til. 

5. Hvem skal jeg kontakte med spørgsmål om det, der kan købes?
Du kan kontakte leverandørens kontaktperson for mere information om de enkelte aftalers produkt og ydelsessortiment. Kontaktdata findes under ’Kontakt leverandør’.

6. Hvordan bestiller jeg?
Det er forskelligt fra aftale til aftale. På aftaler med kun én leverandør er der direkte køb. På aftaler med flere leverandører iværksættes enten en fornyet konkurrence mellem leverandørerne på aftalen, kaldet miniudbud, eller også skal du købe ind hos den leverandør der samlet set har den laveste pris. Du kan læse mere i enten Kontraktbilag 8 eller 13, afhængig af aftalen.  

7. Hvordan køber jeg ind hotelophold og trykkeriydelser?
Du køber ind på de to aftaler Hotelophold i Danmark og Trykkeri-, print- og kopiydelser via en bestillingsapplikation som findes på den loginbeskyttede del af hjemmesiden. Du kan anmode om login via hjemmesiden. 
 
8. Kan jeg bruge e-handel?
Ja, på ni aftaler kan du handle ind via IndFak-systemet som er statens e-handelssystem. De ni aftaler er: 
1) AV-udstyr
2) Forbrugsstoffer og datatilbehør
3) Kontorartikler
4) Kontormaskiner, multifunktionsmaskiner
5) Kontormaskiner, print
6) Kontormøbler
7) Papir i ark
8) Rengørings- og forbrugsartikler
9) Telefoni og mobilt bredbånd 

Du kan læse mere om IndFak under ’e-handel.’  

9. Hvor lang tid gælder aftalerne?
De fleste aftaler gælder i to år med mulighed for forlængelse to gange af ét år, så aftalen gælder fire år i alt. Hvilke aftaler der forlænges hvert år bliver offentliggjort under ’Nyheder’ i slutningen af september måned.    

10. Hvad gør jeg hvis leverandøren ikke leverer?
Der findes værktøjer i aftalen om hvordan du forholder hvis bestillingen ikke bliver leveret. Værktøjerne er forskellige fra aftale til aftale, men der er fx afhjælpning, ny levering og bodsbestemmelser. Brug dem! Du kan læse mere i Kontraktbilag 5 (samarbejde) og 6 (levering).