Kontormaskiner, multifunktionsmaskiner

Aftalen for indkøb af multifunktionsmaskiner har været i genudbud med ikrafttrædelse den 1. januar 2014.

Leverandør
Atea A/S. Atea har budt ind med Xerox-maskiner.

Tildelingskriteriet
Tildelingskriteriet har været laveste totalomkostninger, herunder omkostninger til driftsudgifter og elforbrug.

Sortiment og service
Den nye aftale tilbyder otte forskellige maskiner, heraf to sort/hvid maskiner og seks farvemaskiner med tilhørende serviceydelser. Alle maskiner lever op til gældende markedsstandarder og er af en kvalitet, der til fulde modsvarer behovet hos de statslige kunder. Der er også muligheder for tilkøb i form af ekstra papirkassetter, yderligere efterbehandlingsmuligheder mv.

Fordele
Den forpligtende aftale for multifunktionsmaskiner har flere fordele:
• Sortiment tilpasset det statslige behov.
• Samme producent som den eksisterende aftale.
• Gennemsigtighed i pris, sortiment og serviceydelser.
• Særdeles attraktive priser på produkter og serviceydelser.

Miljø
Der er stillet krav vedrørende bl.a. maksimalt indhold af PVC, flammehæmmere og ftalater. Derudover er der i udbuddet lagt vægt på lavt elforbrug.

Kontraktperioden
Aftalen løber fra 1. januar 2014. Moderniseringsstyrelsen har valgt at forlænge aftalen, således at den løber til og med den 31. december 2017. 

Tilmelding
Danmarks Nationalbank, Folketinget, Færøernes Hjemmestyre og selvejende institutioner mv. kan frivilligt vælge, om de vil tilmelde sig aftalen. Ved at tilmelde sig til at kunne gøre brug af rammekontrakten, kan disse parter frivilligt købe de af rammekontrakten omfattede produkter og tjenesteydelser. Læs mere om tilmelding her.

Faktaark
Få et nemt overblik over aftalen via Faktaarket (pdf).

Orienteringsmøde
Den 17. december 2013 blev der afholdt et orienteringsmøde for kunderne om kontormaskine-aftalerne. Præsentationen kan hentes her (pdf).

Kontakt
For spørgsmål kan du kontakte Maren Louise Rank på mail mlo@modst.dk eller telefon 25 65 32 02.