Rejsebureauydelser

Moderniseringsstyrelsen har på vegne af staten indgået en kontrakt om levering af rejsebureauydelser med Carlson Wagonlit Danmark A/S.


Kontraktperioden

Aftalen havde implementeringsstart 1. marts 2014 og løber frem til 28. februar 2017, med mulighed for tre gange ét års forlængelse frem til 29. februar 2020. Moderniseringsstyrelsen har foreløbigt valgt at forlænge aftalen med ét år, således at den løber til og med 28. februar 2018. 


Sortiment
Sortimentet består af en obligatorisk Basispakke, der omfatter almindelige rejsebureauydelser, herunder bestilling ved direkte henvendelse til rejsebureauet, bestilling gennem Onlinebookingsystem, grupperejser mv.

Kunden kan vælge én af de følgende pakkeløsninger udover Basispakken:

  • Implant-pakken: Rejsebureauet er lokalt placeret hos kunden og leverer de af kunden ønskede rejsebureauydelser.
  • In house-pakke: Kundens egne medarbejdere udfører bestillinger i GDS Booking System, der stilles til rådighed af rejsebureauet.

Derudover indeholder aftalen en række øvrige ydelser, eksempelvis rejsebureauets håndtering af bonuspointordninger og opgørelse af kundens CO2-forbrug.


Fordele
Den forpligtende aftale om indkøb af rejsebureauydelser har flere fordele, herunder:

  • særdeles attraktive priser på rejsebureauydelser,
  • forbedrede og opdaterede krav – herunder til Onlinebookingsystem og fakturering,
  • gennemsigtighed i form af en fastprisstruktur og udspecificerede ydelsespunkter.


Faktaark
Få et hurtigt overblik over statens aftale for rejsebureauydelser via Faktaarket (pdf).


Vejledning
Læs vejledning om rejsebureauaftalen (pdf), der indeholder aftalens vigtigste informationer. Vejledningen hjælper til et bedre overblik over aftalens indhold og gøre det lettere at overføre aftalens bestemmelser til den konkrete indkøbssituation.


Orienteringsmøde
Den 27. februar 2014 blev der afholdt et orienteringsmøde for kunderne omkring rejsebureauaftalen. Præsentationen kan hentes her (pdf).

Implementeringsplan
Læs implementeringsplanen der hjælper til et bedre overblik over aftalens implementeringsfase. CWT vil tage kontakt til jer cirka to måneder før jeres implementeringsdato, med henblik på at afklare hvilken pakkeløsning, I har valgt. For at understøtte implementeringsfasen, ser CWT gerne, at hvert ministerie har én kontaktperson, der tager sig af koordinering og intern information. Implementeringsplanen kan hentes her (xlsx).

Kontakt

For spørgsmål kan du kontakte Statens Indkøb på mail rejsebureauaftale@modst.dk.