Kontakt leverandører

Ved spørgsmål til leverandørernes produkter tages der kontakt til nedenstående kontaktpersoner på Serveraftalen:

Dell A/S 
Veronica Heise
veronica.heise@dell.com
Tlf: 32 87 53 19

Hewlett-Packard ApS 
Bjarne Frandsen
bjarne.frandsen@hpe.com
Tlf: 25 20 77 38

Lenovo ApS 
René Madsen
rmadsen@lenovo.com
Tlf. 31 24 83 59