Telefoni og mobilt bredbånd

Statens Indkøb har i et samlet udbud genudbudt rammekontrakt om telefoni, mobiltelefoner og tilhørende serviceydelser (Telefoniaftalen) samt rammekontrakt om mobilt bredbånd, tilbehør og tilhørende serviceydelser (mobilt bredbåndsaftalen).

Den nye aftale, som erstatter de to tidligere aftaler, trådte i kraft den 1. januar 2014 og løber tre år frem til 31. december 2016 med mulighed for en étårig forlængelse frem til 31 december 2017.

 

Leverandør
Telenor A/S


Kontraktperioden
Kontraktperioden løber fra d. 1. januar 2014 og frem til d. 31. december 2016. Moderniseringsstyrelsen har valgt at forlænge aftalen, således at den løber til og med d. 31. december 2017. 


Kort om aftalen

Sortiment 

  • Standardiseret sortiment indenfor fastnet- og mobiltelefoni.
  • Varieret og markant udvidet sortiment af telefoniprodukter (mobiltelefoner, mobile modemmer og mobiltilbehør), som kan købes fra et bredt udsnit af leverandørens til enhver tid gældende fulde sortiment.
  • Priser for telefoniprodukter fastsættes på baggrund af leverandørens til enhver tid gældende listepris fratrukket en fast rabat.

Fordele
Den forpligtende aftale for telefoni mv. har flere fordele:

  • Særdeles attraktive priser på både ydelser og produkter.
  • Forbedrede dækningskrav – herunder garanteret indendørsdækning på konkrete statslige lokationer.
  • Forbedring af fakturering og forbrugskontrol.
  • Miljø- og energivenlige produkter. Der er bl.a. stillet krav vedrørende indhold af PVC, flammehæmmere, ftalater og elforbrug.
  • Gennemsigtighed i pris, sortiment og serviceydelser.
  • Kontraktperioden løber fra d. 1. januar 2014 og frem til d. 31. december 2016. Moderniseringsstyrelsen har valgt at forlænge aftalen, således at den løber til og med d. 31. december 2017.

Faktaark og vejledning
Få et nemt overblik over aftalen via Faktaarket.
Vejledning til telefoniaftalen findes her.


Kontakt
For spørgsmål vedrørende kontrakten kontakt Sarah Knudsen på sarkn@modst.dk eller 4178 2117.