Kontakt leverandør

Hvert ministerområde har fået tilknyttet en kontaktperson hos Telenor. Du kan finde kontaktpersonen for dit ministerområde i denne kontaktoversigt (pdf).

Telenor A/S
Frederikskaj
1780 København V
CVR. NR. 19433692
Kundeservice: 7212 0000

Kontaktpunkt for telefonansvarlige:
E-mail: skas@telenor.dk
Telefon: +45 7212 8500
Selvbetjening: https://www.telenor.dk/erhverv/selvbetjening/staten-forside/

Kontaktpunkt for brugere:
E-mail: erhvervsservice@telenor.dk
Telefon: +45 7212 0000
Selvbetjening: https://www.telenor.dk/erhverv/selvbetjening/staten-forside/

Kontaktpunkt til help-desk:
Mobil: Telefoniansvarlig: +45 7212 8500, Brugere: +45 7212 0000
Mobilsupport (data): +45 7212 9335
Direkte linje: +45 7212 0000
Fastnet: +45 7212 0000