Netværkskomponenter - nu udgået aftale

Denne side vedrører nu udgået aftale og bør kun anvendes til opfølgning på tidligere køb

 

 

Staten har indgået en rammeaftale om levering af netværkskomponenter, tilbehør og tilknyttede serviceydelser, som er forpligtende for staten samt frivillig at tilmelde sig for kommuner, regioner, selvejende institutioner mv., Danmarks Nationalbank, Folketinget, Grønlands Selvstyre og Færøernes Hjemmestyre.

Kontraktperiode
Aftalen trådte i kraft den 10. januar 2013. Moderniseringsstyrelsen har valgt at forlænge aftalen, således at den løber til og med den 31. december 2016. Moderniseringsstyrelsen har ikke mulighed for at forlænge aftalen yderligere.

Leverandør
Der er indgået kontrakt med Axcess A/S som leverandør på aftalen. Tilbuddene er blevet vurderet på baggrund af kriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

Sortiment
Aftalen omfatter netværkskomponenter indenfor:

  • Switche
  • Trådløse netværkskomponenter
  • Firewalls

Kunden kan endvidere få købsrådgivning og øvrige tilknyttede tjenesteydelser hos leverandøren.
Sortimentet er kraftigt udvidet i forhold til den tidligere aftale, og skal løbende holdes opdateret af leverandøren.


Tilmelding
Selvejende institutioner mv., Danmarks Nationalbank, Folketinget, Grønlands Selvstyre og Færøernes Hjemmestyre, kan tilslutte sig aftalerne. Ved at tilslutte sig til at kunne gøre brug af rammekontrakten kan disse parter frivilligt købe de af rammekontrakten omfattede produkter og tjenesteydelser ved brug af rammekontrakten. Læs mere om tilmelding her.


Faktaark
Få et nemt overblik over aftalen via Faktaarket, som findes på aftalens loginbeskyttede side.


Vejledning
Læs vejledning om aftalen, som findes på aftalens loginbeskyttede side. Vejledningen indeholder de vigtigste informationer til brug for køb på aftalen. Vejledningen hjælper til et hurtigt overblik over aftalens indhold og gør det lettere at overføre kontraktens bestemmelser til den konkrete indkøbssituation.
Den fulde aftaletekst er tilgængelig her (kræver login).


Kontakt
For spørgsmål kan du kontakte Katja Charlotte Overvad på mail kacov@modst.dk eller telefon 33 95 15 57.