Projektledelseskurser

Staten har indgået en indkøbsaftale for projektledelseskurser. Aftalen er forpligtende for staten. Danmarks Nationalbank, Folketinget, Grønlands selvstyre og selvejende institutioner mv. kan frivilligt tilmelde sig aftalen.
Aftalen trådte i kraft 30. november 2015 og er gældende indtil 29. november 2017 med mulighed for forlængelse to gange af 1 år.

Leverandør
Der er indgået rammekontrakt med tre leverandører:
 
• Implement Consulting Group
• Peak Consulting Group
• Rovsing Business Academy

Tilbuddene er blevet vurderet på baggrund af kriteriet økonomisk mest fordelagtigt ud fra pris, kursusprogram og tilrettelæggelse af kursusforløb samt leverandørens bemanding.

Sortiment og ydelser
Aftalen omfatter åbne og lukkede kurser for de fire kursustyper:

• Introduktion til projektarbejde
• Generel projektledelse
• Den fællesstatslige it-projektmodel
• Styregruppe- og projektejerkompetencer

Kontraktperioden
Der er indgået en 2-årig kontrakt med mulighed for forlængelse to gange af 1 år.

Tilmelding
Danmarks Nationalbank, Folketinget, Grønlands selvstyre og selvejende institutioner mv. kan tilmelde sig aftalerne og kan dermed frivilligt købe de af rammekontrakten omfattede ydelser. Læs mere om tilmelding her. 
For selvejende institutioner er det særligt vigtigt ved tilmelding at orientere sig i Vejledningen, kap. 8.

Kursusplan åbne kurser 
Se datoer for de åbne kurser for foråret 2017 her (docx).
Datoerne for efteråret 2017 samt links til Campus for kurserne kan ses her (docx).
Hold dig opdateret med nye kursusdatoer og links til Campus for de åbne kurser ved at tilmelde dig Campus’ nyhedsbrev på info-campus.dk.

Faktaark og vejledning

Orienteringsmøde
Den 11. februar 2016 blev der afholdt et orienteringsmøde for kunderne omkring projektledelsesaftalen. Præsentationen kan ses her (pdf).

Kontakt
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Mads Navntoft Rørup på mail manru@modst.dk eller telefon 41 78 22 80.