Statens udgifter i udvalgte indkøbskategorier

Indkøbsdata for Staten


Her offentliggøres løbende indkøbsdata for alle statslige institutioner for udvalgte indkøbskategorier, som Statens Indkøb oftest modtager henvendelser om.

Tabel 1 viser de samlede udgifter for udvalgte indkøbsområder for alle statslige institutioner i 2015. 

Bemærkninger til opgørelsen:

Afgrænsningen af indkøbskategorierne kan ses her.
 
Indkøbskategorierne justeres årligt, og implementeringen af nye indkøbskategorier foregår manuelt i den enkelte institution. Derfor er der i opgørelsen både medtaget nye og gamle indkøbskategorier, da de udfasede kategorier stadig bruges i nogle institutioner.

Opgørelsen omfatter de institutioner i staten, som er omfattet af cirkulære om indkøb i staten, men fx ikke selvejende institutioner, statslige virksomheder eller institutioner, der er placeret udenfor Danmark.

Opgørelsen er baseret på ministeriernes indrapporterede data. Ministerierne indgår således med de tal, de har rapporteret for det enkelte kvartal.
  
Institutionerne i ministerierne kategoriserer indkøbet, hvorfor ministerierne er ansvarlige for retvisende kontering på indkøbskategorierne. Da dette er en manuel proces, kan det imidlertid ikke forventes, at konteringen er fejlfri. Denne type fejl har Moderniseringsstyrelsen ikke mulighed for at rette, og opgørelsen er derfor behæftet med en vis usikkerhed. 

Opgørelserne rettes løbende, såfremt der findes fejl i rapporteringerne. Derfor kan denne opgørelse afvige fra tidligere eller senere opgørelser. 

Tallene er angivet i løbende priser. 
På grund af regnskabsomlægninger ved ressortændringerne i 2015, kan der være en forhøjet risiko for, at der er poster, der ikke er korrekt registreret. Moderniseringsstyrelsen har ikke haft mulighed for at kontrollere dette.
 
Tabel 1: Statens samlede udgifter i kr. for udvalgte indkøbskategorier
 

Kategorikode

Indkøbskategori

2015

2016

IT (ekskl. konsulentkategorier)

1605 IT Storage 84.241.550 39.719.732
1610 IT Servere 101.198.984 83.958.386
1620 Computere og tilbehør 176.283.875 180.422.432
1625 Tablets 10.442.216 18.198.610
1630 Printere uden scan- og kopifunktion 8.997.680 5.160.909
1640 IT Netværkskomponenter 56.439.098 85.073.149
1650 IT Udstyr i øvrigt 107.456.551 110.354.740
1660 IT Forbrugsstoffer og IT-tilbehør 28.852.552 27.897.705
1680 IT Software og -licenser 652.550.076 792.082.855
1750 AV-Udstyr 49.038.584 52.508.929
5410* Telefoni og mobilt bredbånd 129.068.961 132.034.533
5430 Omstillingsanlæg med tilhørende software 28.298.866 28.355.368
5440 Datakommunikationslinjer 148.718.619 106.002.627
5445 Sikre linjer og satellitkommunikation 34.738.684 32.231.395
5460 Opkobling til hjemmearbejdspladser 12.977.039 9.421.831
6100 Outsourcet IT-drift 1.883.574.271 1.670.871.402
6300 Øvrige IT-tjenesteydelser** 448.144.101
I alt 3.512.877.606 3.374.294.603

Vikarydelser

5100 Vikarydelser 90.159.982 105.359.508
I alt 90.159.982

105.359.508

Konsulenter***

5000

Tidligere: Konsulentydelser (ej IT) 195.126.522 145.789.509
5010 Managementkonsulenter 786.636.614 835.728.404
5020 Tidligere: Konsulentydelser - HR og ledelse 2.817.903 688.155
5030 Tidligere: Konsulentydelser - Økonomi 9.365.637 13.525
5040 Tidligere: Konsulentydelser - Bodyshopping 2.316.706
5060 Øvrige rådgivende konsulenter 315.449.021 489.701.767
6200 Tidligere: IT Konsulenter 132.197.438 13.359.043
6210 Rådgivende IT-konsulenter, drift 101.444.023 75.592.043
6220 Rådgivende IT-konsulenter, udvikling 165.547.427 199.699.259
6250 Udførende IT-konsulenter, drift 730.210.544 1.199.996.907
6260 Udførende IT-konsulenter, udvikling 585.854.105 706.604.946
I alt 3.026.965.940 3.667.173.612

 

Anmærkninger:
* Kategori 5410 er lagt sammen med kategori 5450, som er den tidligere kategori for mobilt bredbånd.
** Kategorien indeholder eksempelvis køb af data eller serviceydelser i forbindelse med bortskaffelse og destruktion af IT-udstyr.
*** Opgørelsen er afgrænset til de indkøbskategorier, som Moderniseringsstyrelsen i udgangspunktet anvender i forbindelse med opgørelse af konsulentudgifter. Andre udgiftsområder kan dog også betragtes som konsulentudgifter, herunder fx advokater, tolke, læger og dyrlæger, ingeniører, arkitekter samt ydelser indenfor markedsføring og kommunikation.
 
Kilde: Indkøbsdatabasen