Statens udgifter i udvalgte indkøbskategorier

Indkøbsdata for Staten

Her offentliggøres løbende indkøbsdata for alle statslige institutioner for udvalgte indkøbskategorier, som Statens Indkøb oftest modtager henvendelser om.

Tabel 1 viser de samlede udgifter for udvalgte indkøbsområder for alle statslige institutioner i 2015. 

Bemærkninger til opgørelsen:

Afgrænsningen af indkøbskategorierne kan ses her.
 
Indkøbskategorierne justeres årligt, og implementeringen af nye indkøbskategorier foregår manuelt i den enkelte institution. Derfor er der i opgørelsen både medtaget nye og gamle indkøbskategorier, da de udfasede kategorier stadig bruges i nogle institutioner.

Opgørelsen omfatter de institutioner i staten, som er omfattet af cirkulære om indkøb i staten, men fx ikke selvejende institutioner, statslige virksomheder eller institutioner, der er placeret udenfor Danmark.

Opgørelsen er baseret på ministeriernes indrapporterede data. Ministerierne indgår således med de tal, de har rapporteret for det enkelte kvartal.
  
Institutionerne i ministerierne kategoriserer indkøbet, hvorfor ministerierne er ansvarlige for retvisende kontering på indkøbskategorierne. Da dette er en manuel proces, kan det imidlertid ikke forventes, at konteringen er fejlfri. Denne type fejl har Moderniseringsstyrelsen ikke mulighed for at rette, og opgørelsen er derfor behæftet med en vis usikkerhed. 

Opgørelserne rettes løbende, såfremt der findes fejl i rapporteringerne. Derfor kan denne opgørelse afvige fra tidligere eller senere opgørelser. 

Tallene er angivet i løbende priser. 
På grund af regnskabsomlægninger ved ressortændringerne i 2015, kan der være en forhøjet risiko for, at der er poster, der ikke er korrekt registreret. Moderniseringsstyrelsen har ikke haft mulighed for at kontrollere dette.

Tabel 1: Statens samlede udgifter for udvalgte indkøbskategorier, 2015
Indkøbskategori Indkøbskategori navn  Beløb 
 IT (ekskl. konsulentkategorier) 
 1605

IT Storage

kr.    84.241.550

 1610 IT Servere kr.  101.198.984
 1620 Computere og tilbehør kr.  176.283.875
 1625 Tablets kr.    10.442.216
 1630 Printere uden scan- og kopi-funktion kr.      8.997.680
 1640 IT Netværkskomponenter kr.    56.439.098
 1650 IT udstyr i øvrigt kr.  107.456.551
 1660 IT forbrugsstoffer og IT-tilbehør kr.    28.852.552
 1680 IT Software og -licenser kr.  652.550.076
 1750 AV udstyr kr.    49.038.584
 5410* Telefoni og mobilt bredbånd kr.  129.520.320
 5430 Omstillingsanlæg med tilhørende software kr.    28.298.866
 5440 Datakommunikationslinjer kr.  148.718.619
 5445 Sikre linjer og satellitkommunikation kr.    34.738.684
 5460 Opkobling til hjemmearbejdspladser kr.    12.977.039
 6100 Outsourcet IT drift kr. 1.883.574.271
 6300  Øvrige IT-tjenesteydelser** kr.  448.144.101
 I alt    kr. 3.961.473.075 
 Vikarydelser
 5100 Vikarydelser kr.    90.159.982
 I alt    kr.    90.159.982
 Konsulenter***
 5000 Tidligere: Konsulentydelser (ej IT) kr.  195.126.522
 5010 Managementkonsulenter kr.  786.636.614
 5020 Tidligere: Konsulentydelser - HR og ledelse kr.      2.817.903
 5030 Tidligere: Konsulentydelser - Økonomi kr.      9.365.637
 5040 Tidligere: Konsulentydelser - Bodyshopping kr.      2.316.706
 5060 Øvrige rådgivende konsulenter kr.  315.449.021
 6200 Tidligere: IT Konsulenter kr.  132.197.438
 6210 Rådgivende IT-konsulenter, drift kr.  101.444.023
 6220 Rådgivende IT-konsulenter, udvikling kr.  165.547.427
 6250 Udførende IT-konsulenter, drift kr.  730.210.544
 6260 Udførende IT-konsulenter, udvikling kr.  585.854.105
 I alt 
kr. 3.026.965.946
Anm.: * Kategori 5410 er lagt sammen med kategori 5450, som er den tidligere kategori for mobilt bredbånd, ** Kategorien indeholder eksempelvis køb af data eller serviceydelser i forbindelse med bortskaffelse og destruktion af IT-udstyr. ***Opgørelsen er afgrænset til de indkøbskategorier, som Moderniseringsstyrelsen i udgangspunktet anvender i forbindelse med opgørelse af konsulentudgifter. Andre udgiftsområder kan dog også betragtes som konsulentudgifter, herunder fx advokater, tolke, læger og dyrlæger, ingeniører, arkitekter samt ydelser indenfor markedsføring og kommunikation.
Kilde: Indkøbsdatabasen