Om Statens Indkøbsprogram

Effektivisering af indkøb er et område, hvor der er store besparelser at hente ved at standardisere og koordinere store statslige indkøb. Det statslige indkøb udgør mere end en fjerdedel af det statslige forbrug, men har indtil 2006 kun i ringe grad været koordineret. 


Potentiale for forbedringer
Regeringen besluttede i foråret 2006, at Finansministeriet skulle iværksætte en undersøgelse af det statslige indkøb. Undersøgelsen viste et betydeligt forbedringspotentiale i størrelsesordenen 10 pct. af det fællesstatslige indkøb.

Finansministeriets analyse er blevet bekræftet i Rigsrevisionens beretning, Staten som indkøber (pdf), der blev offentliggjort i april 2006. ”Staten erhverver ikke i tilstrækkelig grad varer og tjenesteydelser under hensyntagen til sparsommelighed”, konkluderer Rigsrevisionen.

Både Rigsrevisionens og Finansministeriets undersøgelser peger desuden på, at det er nødvendigt at skabe en central projektorganisation for at realisere potentialet.