De tre principper for Statens Indkøbsprogram

Indkøbsprogrammet understøttes gennem tre hovedtiltag: Effektivisering af de fælles statslige indkøbsområder, øget ledelsesfokus på indkøb og fastlæggelse af rammerne for statens fremtidige indkøbsstrategi.

Effektiviseringen hviler på følgende tre principper:

  • Standardisering:
    Indkøbet standardiseres til færre typer, så man kan skabe større volumen og dermed bedre priser.
  • Koordinering:
    Varekøbet skal samles på færre leverandører for dermed at få bedre priser ved at købe stort ind hos den samme leverandør.
  • Forpligtelse:
    De statslige institutioner forpligtes til at benytte de indgåede indkøbsaftaler. Derigennem sikres de gode priser, fordi leverandørerne garanteres salg.


Indkøbsprogrammet forpligter
Indkøbsprogrammet involverer og forpligter hele staten. Det betyder, at de enkelte institutioner, på de indkøbsområder hvor der indgås statslige indkøbsaftaler, ikke må købe ind på andre aftaler end de forpligtende aftaler.

Spørgsmål om konkrete kontraktforpligtelser rettes til statensindkob@modst.dk.